Jobler - Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. 1. Informacje Ogólne
  1. Polityka Prywatności określa wszelkie zasady odnoszące się do przetwarzana przez nas Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu Jobler.pl
  2. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im poniżej:
   1. Administrator - Mateusz Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gloo Mateusz Zieliński, adres: ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 70, 21-010 Łęczna, NIP: 5050125781, Regon: 364024010, będący usługodawcą w Serwisie, zwany również dalej „my”, „nas”.
   2. Konto - część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych, utworzone w wyniku ukończenia przez Odwiedzającego procedury rejestracji. Konto umożliwia Zalogowanym Użytkownikom utworzenie i opublikowanie Ogłoszenia, utworzenie CV oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości od Odwiedzających.
   3. Odwiedzający - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która ukończyła 15 lat, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, nie posiadająca założonego Konta, zwany również dalej „Ci”, „Tobie”.
   4. Ogłoszenie - ogłoszenie utworzone przez Zalogowanego Użytkownika dotyczące poszukiwania przez niego zatrudnienia oraz preferowanych warunków zatrudnienia, opublikowane w Serwisie, widoczne dla wszystkich Odwiedzających i Zalogowanych Użytkowników.
   5. Polityka Prywatności - niniejsza polityka prywatności.
   6. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
   7. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.jobler.pl, umożliwiająca Zalogowanym Użytkownikom tworzenie i publikowanie Ogłoszeń, tworzenie CV, Odwiedzającym zaś przeglądanie Ogłoszeń, a także nawiązywanie kontaktu i wysyłanie wiadomości pomiędzy Zalogowanymi Użytkownikami a Odwiedzającymi.
   8. Zalogowany Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, posiadająca założone Konto. Zalogowanymi Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwany również dalej „Ci”, „Tobie”.
 1. 2. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych podanych w Serwisie jest Mateusz Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gloo Mateusz Zieliński.
  2. Dane Administratora do kontaktu z Tobą: adres ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 70, email: kontakt@jobler.pl, numer telefonu: 694 011 020. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie na stronie: kontakt .
  3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób opisany w Polityce Prywatności.
 1. 3. Podstawy prawne i cel przetwarzania danych, zakres danych
  1. Zakładanie Konta
  2. W przypadku zakładania przez Ciebie Konta w Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu nawiązania i wykonania umowy o świadczenie usług związanych z zapewnieniem dostępu do wszystkich funkcjonalności w Serwisie oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
  3. Otrzymywanie powiadomień sms
  4. W przypadku samodzielnego wybrania przez Ciebie opcji na Koncie o chęci otrzymywania powiadomień związanych z działaniem naszego Serwisu również na podany numer telefonu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
  5. Tworzenie i publikowanie Ogłoszenia w Serwisie
  6. W przypadku tworzenia przez Ciebie Ogłoszenia w Serwisie przetwarzany Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
  7. Tworzenie CV za pośrednictwem Serwisu
  8. W przypadku tworzenia przez Ciebie CV w Serwisie przetwarzany Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
  9. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod Ogłoszeniem
  10. W przypadku wysyłania przez Ciebie wiadomości do Zalogowanego Użytkownika, który opublikował dane Ogłoszenie przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
  11. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod CV
  12. W przypadku wysyłania przez Ciebie wiadomości do Zalogowanego Użytkownika, który opublikował dane CV przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy oraz na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, ponieważ jest to niezbędne w celu ochrony praw Administratora.
  13. Wysyłanie wiadomości do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego
  14. W przypadku wysyłania przez Ciebie wiadomości do nas przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość oraz w
  15. Wykorzystywanie plików cookies
  16. W przypadku wykorzystywania przez nas plików cookies podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. nasz uzasadniony interes w postaci prowadzenia statystyk dotyczących naszej strony internetowej. Celem przetwarzania jest analiza i monitorowanie Twoich aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie doskonalić strukturę naszej witryny, a także tworzyć profil Twoich zainteresowań.
 1. 4. Zakres przetwarzania danych
  1. Zakładanie Konta
  2. W przypadku zakładania przez Ciebie Konta w Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres email. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta.
  3. Otrzymywanie powiadomień sms
  4. W przypadku samodzielnego wybrania przez Ciebie opcji na Koncie o chęci otrzymywania powiadomień związanych z działaniem naszego Serwisu dodatkowo przetwarzamy Twój numer telefonu. Podane numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania powiadomień sms.
  5. Tworzenie i publikowanie Ogłoszenia w Serwisie
  6. W przypadku tworzenia przez Ciebie Ogłoszenia w Serwisie przetwarzany Twoje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, opis Twojej osoby, przedział wiekowy, rodzaj pracy, rodzaj branży, specjalizacja, lokalizacja, oczekiwane wynagrodzenie, dostępność czasowa, wizerunek. W celu opublikowania Ogłoszenia w Serwisie podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne (poza Twoim wizerunkiem) w celu publikacji Ogłoszenia. Udostępnienie Twojego wizerunku jest całkowicie dobrowolne i nie wypływa na możliwość utworzenia i opublikowania Ogłoszenia w Serwisie.
  7. Tworzenie CV za pośrednictwem Serwisu
  8. W przypadku tworzenia przez Ciebie CV w Serwisie przetwarzany Twoje dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, opis Twojej osoby, wizerunek, informacje dotyczące Twoich umiejętności, doświadczenia zawodowego, wykształcenia i zainteresowań. W celu utworzenia CV w Serwisie podanie powyższych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych w postaci imię, nazwisko, adres email, data urodzenia oraz opis Twojej osoby jest jednak niezbędne w celu utworzenia CV przy pomocy naszego Serwisu.
  9. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod Ogłoszeniem
  10. W przypadku wysyłania przez Ciebie wiadomości do Zalogowanego Użytkownika, który opublikował dane Ogłoszenie przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwy firmy, z którą jesteś związany, adresu email. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania wiadomości.
  11. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod CV
  12. W przypadku wysyłania przez Ciebie wiadomości do Zalogowanego Użytkownika, który opublikował dane CV przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwy firmy, z którą jesteś związany, adresu email. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania wiadomości.
  13. Wysyłanie wiadomości do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego
  14. W przypadku wysyłania przez Ciebie wiadomości do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci imienia oraz adresu email. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wysłania wiadomości.
  15. Wykorzystywanie plików cookies
  16. Jedyną informacją jaką zbieramy przy wykorzystaniu plików cookies, która jednak bez połączenia z innymi danym nie pozwala na Twoją identyfikację, jest adres IP, z którego łączysz się. Pliki cookies mogą zawierać informacje dotyczące Ciebie, Twoich preferencji lub używanego przez Ciebie urządzenia. Gromadzone informacje zwykle nie pozwalają jednak na bezpośrednią identyfikację Ciebie, lecz mogą umożliwić korzystanie z Serwisu w sposób dostosowany do Twoich osobistych preferencji.
 1. 5. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
  1. Zakładanie Konta
  2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu usunięcia przez Ciebie Konta z naszego Serwisu, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  3. Otrzymywanie powiadomień sms
  4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie powiadomień sms.
  5. Tworzenie i publikowanie Ogłoszenia w Serwisie
  6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe umieszczone w Ogłoszeniu do czasu usunięcia przez Ciebie Konta z naszego Serwisu, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  7. Tworzenie CV za pośrednictwem Serwisu
  8. Przetwarzamy Twoje dane osobowe umieszczone w CV do czasu usunięcia przez Ciebie Konta z naszego Serwisu, a po tym okresie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  9. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod Ogłoszeniem
  10. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  11. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego pod CV
  12. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  13. Wysyłanie wiadomości do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego
  14. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  15. Wykorzystywanie plików cookies
  16. Przetwarzamy Twoje dane do czasu zmiany przez Ciebie ustawień plików cookies lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych. Szanujemy Twoje prawo do prywatności, dlatego też możesz w każdym momencie nie zezwolić na stosowanie niektórych rodzajów plików cookies. Zablokowanie niektórych rodzajów plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszego Serwisu i oferowanych przez nas usług. Preferencje dotyczące plików cookies wybrane na naszej stronie zostaną zapamiętane i będą uwzględniane przy każdej Twojej wizycie w Serwisie.
 1. 6. Podmioty, którym udostępniamy dane
  1. Twoje dane umieszczone w Ogłoszeniu i CV będą widoczne dla wszystkich Odwiedzających.
  2. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym podwykonawcom, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi marketingu. W przypadku takiej konieczności Twoje dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  3. Twój adres IP może być przekazany naszym partnerom, w tym Google. W takim przypadku identyfikacja Ciebie w oparciu o adres IP nie jest możliwa.
 1. 7. Profilowanie
  1. Twoje dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie Twojego zainteresowania Ogłoszeniami oraz pomiarów zachowania. W przypadku automatycznego dopasowania Twoje dane wykorzystujemy do stworzenia automatycznie profilu Twoich zainteresowań, odpowiadającego Twoim preferencjom. Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na prowadzenie analiz, prognoz zainteresowania Ogłoszeniami, pomiarów zachowania, badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na Ogłoszenia. Podejmowanie decyzji przy użyciu profilowania w żaden sposób nie wywołuje skutków prawnych wobec Ciebie ani w inny istotny sposób na Ciebie nie wpływa.
 1. 8. Przysługujące Ci prawa
  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.
  3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. 9. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie internetowej
  1. Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  2. Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
  3. Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).
  4. Cookies techniczne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Serwisu.
  5. Cookies analityczne wykorzystywane są po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.
 1. 10. Rezygnacja z akceptowania plików cookies
  1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookies, zawsze możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na urządzeniu, z którego korzystasz.
  2. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na naszej stronie internetowej.